حضور والیبالی‌ها و دیدار شاگرد با استاد پس از سالها