حاشیه دیدار پدیده - نفت تهران / حضور قهرمانی در جایگاه ویژه ورزشگاه ثامن مشهد