مراسم تجلیل از فرزندان ممتاز طلاب و روحانیان حوزه علمیه خراسان برگزار شد