اتفاق ویژه در تبریز / گرامیداشت یاد و خاطره ی عزیز اصلی در دربی تبریز