نیویورک‌تایمز: فروش بیشتر سلاح به کشورهای عرب راهکار کاخ سفید برای کاستن از نگرانی‌های این کشورها خ