حاشیه دیدار پرسپولیس- پیکان / پرسپولیسی‌ها زاید را به رخ رحمتی کشیدند