ظریف: لااقل یک بار قبل از قلم فرسایی عرایضی را که به نقد می‌کشید، بشنوید