۲۲٫۳ میلیون نسخه از کنسول پلی استیشن ۴ در سراسر جهان فروخته شد