گلایه ظریف از برخی منتقدان داخلی/ احترام من به آزادی ...