رونمایی از تفریظ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بر کتاب آن بیست و سه نفر