حاشیه دیدار ذوب آهن - مسجد سلیمان / گل‌محمدی به مکوندی دسته گل داد