عکس یادگاری رحمتی با برانکو/ عجله ناظر بازی برای سوت آغاز