اظهارات ظریف درمورد روابط ایران و اسراییل تکذیب شد