حاشیه دیدار صبا- استقلال/کفش‌های قرمز فروزان و واکنش تماشاگران