95 امتیاز برای قهرمانی سال 94 لیگ یک/ جشن قهرمانی شیمیدر در زمین نیروی زمینی