عکس | حضور استقلالی ها در کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین