پرسپولیسی‌ها باز هم برای استقلال لطیفه ساختند | این بار به بهانه پیدا نشدن خریدار برای باشگاه رقیب