استقبال کم هواداران از بازی/حضور ۱۰ هزارنفر در ورزشگاه