امام جمعه ابرکوه: محصول کار و تلاش کارگران رسیدن به استقلال اقتصادی کشور است