(تصاویر) حضور شجریان در شب خداحافظی ارسلان کامکار از ارکستر سمفونیک