انتقاد امام جمعه شاهرود از طرح استانی شدن انتخابات/ نمایندگان مجلس با برخی مصوبات وقت مجلس را نگیرند