ترکیب بازیکنان دربی تبریز مشخص شد/ادینهو امید گلزنی تراکتورسازان