نمایشگاه اکسپو2015 با حضور نخست وزیر ایتالیا و وزیر صنعت ایران افتتاح شد