مدیرکل تعاون خوزستان: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تلاش خود را دوچندان کنیم