زانوسی فیلمساز مطرح لهستانی برای ساخت فیلم درباره ...