تحلیل فرانس پرس از پیام وزیر خارجه ایران به همتای سعودی خود/تبریک ظریف به الجبیر در بحبوحه اوج گیری ت