۳ کشته و ۹ مصدوم در تصادف زنجیره ای آذربایجان شرقی