آمادگی فیلمساز مطرح لهستانی برای ساخت فیلم درباره سعدی