1300 جلد قرآن و نهج البلاغه به مراکز اسلامی اتریش اهدا شد