نمايشگاه تلفن همراه و لوازم جانبي «موبايلكس» برگزار مي شود