حاشیه دیدار صبا و استقلال / اعلام ترکیب صبا و استقبال اندک تماشاگران