کاهش ۶۰ درصدی خروجی آب رودخانه های دیار کشکان/ ۴۵ حلقه چاه خشک شد