درگیری لیدر استقلال با انتظامات ورزشگاه و حضور 500 هوادار