طواف کعبه بدون ولایت علی (ع) بت پرستی است/ درگیرهای سیاسی، علت عدم توسعه فریدن