معاون وزیر امور خارجه: از منتقدان توافق استقبال می‌کنیم