شمار کشته شدگان زلزله نپال به 6 هزار و 204 نفر افزایش یافت