حضور استقلال در کارگاه ساخت بارگاه حرم امامان عسکری(ع)/ تشویق مجیدی در ورزشگاه