سوال جدید عربستان از حجاج پاکستانی: «آیا شما شیعه هستید»؟! +تصویر