حاشیه دیدار صبای قم - استقلال / تشویق مجیدی در ورزشگاه