بمباران شهر الفیصل/افزایش شهدای حملات صنعاء به ۱۵ نفر