پیام رئیس کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا برای تور ایران-آذربایجان