خطیب جمعه تهران: ملت عربستان در برابر جنایت‌های آل سعود سکوت نکند