بوسه پیامبر بر دستان یک کارگر تعلیم است/ تقویت تولید داخلی، ستون فقرات حل مشکلات کشور