شرکت برق همدان به ۶۶۳ هزار مشترک خدمت رسانی می کند