مردم سالاری دینی با محوریت ولایت، منشا اقتدار نظام اسلامی است