امام جمعه شهرری:حفظ حقوق کارگران موجب رونق تولید و استقلال اقتصادی می شود