سلطانی فر: جزیره هنگام از توابع قشم قطب گردشگری حلال می شود