آیت‌الله علم‌الهدی: اقلیت لائیک نباید در برنامه‌ریزی دانشگاهی ملاک قرار بگیرند