برگزاری دوره هماهنگی سالیانه مربیان تکواندو در کرمان