عهدشکن نیستیم/ملت عراق در دهان کنگره امریکا می زند/ملت عربستان در برابر جنایت‌ آل سعود سکوت نکند